Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 iulie 2014 - Mészáros/Comisia

(Cauza F-22/13)1

(Funcție publică – Concurs – Anunț de concurs EPSO/AD/207/11 – Candidat care a reușit la concurs înscris pe lista de rezervă – Verificarea de către AIPN a condițiilor de participare la un concurs de gradul AD 7 – Experiență profesională cu o durată inferioară minimului cerut – Eroare vădită de apreciere a comisiei de evaluare – Retragerea de către AIPN a ofertei de angajare – Competență nediscreționară a AIPN)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Mátyás Támas Mészáros (Cracovia, Polonia) (reprezentant: M. Pecyna, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și G. Gattinara, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a cererii de recrutare a reclamantului prezentate de ESTAT și de a nu îl considera pe reclamant drept eligibil pentru concursul EPSO/AD/207/11.DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit nefondată.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul Mészáros.