Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO
PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO
NUTARTIS

2016 m. sausio 28 d.

Byla F‑21/13

Wieslawa Goch

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Teisių į pensiją perkėlimas – Nagrinėjant bylą priimti Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimai – Ieškovo reikalavimų atsisakymas – Išbraukimas – Atitinkamas bylinėjimosi išlaidų padengimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo W. Goch iš esmės prašė panaikinti 2012 m. gegužės 23 d. Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato sprendimą, kuriuo ieškovei pateiktas pasiūlymas dėl teisių į pensiją perkėlimo pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalį. Ieškovė savo ieškinį grindė šios institucijos 2011 m. spalio 11 d. priimtų Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 9 straipsnio neteisėtumu.

Sprendimas:      Išbraukti bylą F‑21/13 iš Tarnautojų teismo bylų registro. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Teismo procesas – Ieškovo reikalavimų atsisakymas – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 84 straipsnis ir 103 straipsnio 5 dalis)

(žr. 6 punktą)