Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Animali ym. v. komissio

(Asia F-23/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Päätös, joka koskee hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti – Työjärjestyksen 81 artikla – Selvästi perusteeton kanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Mario Animali ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal, sitten D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi C. Ehrbar ja M. G. Gattinara, sitten J. Currall ja G. Gattinara, ja lopuksi G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla toimitetaan palvelusvuosia koskeva lopullinen laskutoimitus kantajien eläkeoikeuksien siirtämiseksi unionin eläkejärjestelmään henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi perusteettomana.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 156, 1.6.2013, s. 55.