Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Mario Animali u.c./Eiropas Komisija

(lieta F-23/13) 1

Civildienests  – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas citās pensiju sistēmās, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Lēmums, ar kuru ir atzīti izdienas gadi, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Mario Animali u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats, vēlāk D. de Abreu Caldas un J.-N. Louis, avocats un visbeidzot J.-N. Louis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji C. Ehrbar un M. G. Gattinara, vēlāk J. Currall un G. Gattinara un visbeidzot G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru galīgais izdienas gadu aprēķins, lai pārnestu prasītāju pensijas tiesības uz Savienības pensiju sistēmu, notiek atbilstoši jaunajiem Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu,

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 156, 1.6.2013., 55. lpp.