Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2020. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Comune di Lerici kontra Provincia di La Spezia

(C-719/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Comune di Lerici

Ellenérdekű fél: Provincia di La Spezia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelv1 12. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a gazdasági jelentőségű helyi közszolgáltatást nyújtó társaságok üzleti kombinációja – amelynek következtében az a gazdasági szereplő, amely átlátható eljárások révén végrehajtott társasági ügyleteket, köztük egyesüléseket vagy felvásárlásokat követően az eredeti koncessziós jogosult helyébe lépett – folytatja a szolgáltatások nyújtását az előírt határidőig, amennyiben:

a)    az eredeti koncessziós jogosult olyan, „in house” eljárásban nyertes ajánlattevő társaság, amely több önkormányzat által gyakorolt hasonló kontroll alatt áll;

b)    a jogutód gazdasági szereplőt közbeszerzési eljárás útján választották ki;

c)    a társaságok üzleti kombinációját követően a több önkormányzat által gyakorolt hasonló kontroll feltételei már a szóban forgó szolgáltatást eredetileg odaítélő helyi önkormányzatok egyike vonatkozásában sem állnak fenn?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.).