Language of document :

Sag anlagt den 4. april 2011 - ZZ mod Europol

(Sag F-34/11)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat D. Dane)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at indplacere sagsøgeren i lønklasse AST 5.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 19. december 2010, hvorved sagsøgte meddelte sagsøgeren, at hans stilling fortsat vurderedes at skulle indplaceres i lønklasse AST 5, annulleres.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________