Language of document :

4. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus Europol

(kohtuasi F-34/11)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu

Tühistada otsus, millega hageja määratakse AST 5 palgaastmele.

Hageja nõuded

tühistada 19. detsembri 2010. aasta otsus, milles kostja teatas hagejale, et tema suhtes läbi viidud hindamise tulemusena, säilib tal palgaaste AST 5.

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________