Language of document :

Acțiune introdusă la 4 aprilie 2011 - ZZ/Europol

(Cauza F-34/11)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: D. Dane, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de încadrare a reclamantului în gradul AST5

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 19 decembrie 2010 prin care pârâtul a comunicat reclamantului că încadrarea sa profesională se menține la gradul AST5;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________