Language of document :

Žaloba podaná dne 4. dubna 2011 - ZZ v. Parlament

(Věc F-35/11)

Jednací jazyk: slovenština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: J. Rybánsky, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného přiznat žalobci pouze polovinu příspěvku na zařízení, na který by měl jinak nárok.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu (Oddělení pro individuální nároky) ze dne 28. května 2010 o přiznání příspěvku na zařízení žalobci v části, ve které stanoví příspěvek na zařízení pouze ve výši jednoho měsíčního základního platu a nepřiznává příspěvek na bydlení ve výši dvou měsíčních základních platů;

zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 6. ledna 2011, kterým se zamítá stížnost žalobce podaná podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________