Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 iulie 2011 -Alari/Parlamentul European

(Cauza F-38/11)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2009 - Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare în care funcționarul ar fi fost promovat în instituția de origine - Instituție competentă pentru a decide promovarea funcționarului transferat)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Gianluigi Alari (Bertrange, Luxembourg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: S. Alves și M. Ecker, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu promova reclamantul în cadrul exercițiului de promovare 2009

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Parlamentul European suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de reclamant.

____________

1 - JO C 179, 18.6.2011, p. 22.