Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2011. gada 5. jūlijā

Lieta F‑38/11

Gianluigi Alari

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2009. gada paaugstināšana amatā – Starpiestāžu pārcelšana laikā, kad ierēdnis tiktu paaugstināts amatā iestādē, no kuras viņš tiek pārcelts – Iestāde, kuras kompetencē ir lemt par pārceltā ierēdņa paaugstināšanu amatā

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru G. Alari lūdz atcelt Parlamenta lēmumu par viņa nepaaugstināšanu AD 7 pakāpē 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu. Parlaments sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Starpiestāžu pārcelšana paaugstināšanas amatā gada laikā – Iestādes, no kuras notiek pārcelšana, kompetence lemt par paaugstināšanu

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. pantā paredzētajām prasībām, ja ierēdnim ir tiesības tikt paaugstinātam amatā tajā gadā, kad viņš tiek pārcelts darbā uz citu iestādi, iestādes, no kuras notiek pārcelšana, iecēlējinstitūcija ir kompetenta lemt par viņa paaugstināšanu amatā

Civildienesta noteikumu 45. pantā ir precizēts, ka paaugstināšana amatā notiek pēc tam, kad ir veikts ierēdņu, kuriem ir tiesības tikt paaugstinātiem, nopelnu salīdzinošs izvērtējums, un ka, veicot nopelnu salīdzinošu izvērtēšanu, iecēlējinstitūcija it īpaši ņem vērā ziņojumus par attiecīgajiem ierēdņiem.

Lai nolemtu, vai ierēdnis ir jāpaaugstina ar atpakaļejošu spēku, sākot no N gada 1. janvāra (vai, vispārīgāk runājot, pat N gada laikā), iecēlējinstitūcija faktiski var salīdzināt tikai ierēdņa agrākos nopelnus, tostarp N‑1 gadā iegūtos nopelnus (un ņemot vērā šo ierēdņu darba novērtējuma ziņojumus par N‑1 un iepriekšējiem gadiem). Šajā sakarā ir jāsalīdzina pārcelto ierēdņu nopelni ar to ierēdņu nopelniem, kuri bijuši viņu kolēģi vēl iepriekšējā gadā pirms viņu pārcelšanas, bet šo vērtējumu ir tiesīga veikt tikai iestāde, no kuras ierēdnis ir pārcelts.

(skat. 26., 27. un 31. punktu)