Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)


5 iulie 2011


Cauza F‑38/11


Gianluigi Alari

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2009 –Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare în care funcționarul ar fi fost promovat în instituția sa de origine – Instituția competentă să decidă promovarea funcționarului transferat”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Alari solicită anularea deciziei Parlamentului European de a nu îl promova la gradul AD 7 în cadrul exercițiului de promovare 2009

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit nefondată. Parlamentul European suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de reclamant.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare – Competență a instituției de origine de a decide promovarea

(Statutul funcționarilor, art. 45)

Potrivit cerințelor articolului 45 din statut, atunci când un funcționar poate fi promovat în cursul anului în care este transferat, autoritatea împuternicită să facă numiri competentă să decidă promovarea sa este cea a instituției de origine.

Articolul 45 din statut precizează că promovarea se face după o analiză comparativă a meritelor funcționarilor cu drept de promovare și că, atunci când efectuează analiza comparativă a meritelor, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare, în mod special, rapoartele de evaluare a funcționarilor.

Or, pentru a decide dacă un funcționar trebuie să fie promovat retroactiv de la data de 1 ianuarie a anului N (și chiar mai general în cursul anului N), autoritatea împuternicită să facă numiri a instituției în cadrul căreia acesta a fost transferat nu poate efectua, în practică, decât o analiză comparativă a meritelor din trecut ale funcționarilor, în special din cursul anului N-1 (și ținând seama de rapoartele de evaluare a performanțelor acestor funcționari din cursul anilor N-1 și anteriori). În acest scop, este astfel necesar să se compare meritele funcționarilor transferați cu cele ale funcționarilor care încă erau colegii lor în anul anterior transferului, apreciere care nu poate fi realizată în mod valabil decât de instituția de origine.

(a se vedea punctele 26, 27 și 31)