Language of document :

2012 m. rugsėjo 5 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Skovbjerg Gras prieš Komisiją

(Byla F-37/11)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 173, 2011 6 11, p. 16.