Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 28. marta spriedums – BD/Komisija

(lieta F-36/11) 1

Civildienests – Līgumdarbinieki – Līguma nepagarināšana – Civildienesta noteikumu 11.a pants – Interešu konflikts – Uzticības saikne – Civildienesta noteikumu 12.b pants – Ārējā darbība – Nevainīguma prezumpcija

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BD (Etterbeek, Beļģija) (pārstāvji T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji G. Berscheid un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt līgumu ar prasītāju pēc tā izbeigšanās un līdz ar to prasība atjaunot viņu amatā no 2010. gada 1. novembra

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

BD sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 179, 18.06.2011, 22. lpp.