Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. prosince 2011 – Svitana v. Parlament

(Věc F-35/11)1

Jednací jazyk: slovenština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 211, 16.7.2011, s. 33.