Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 13 septembrie 2012 – Markland/Europol

(Cauza F-34/11)1

(Funcție publică – Personalul Europol – Contract de agent temporar – Aplicare a RAA – Încadrare în grad – Acțiune vădit nefondată)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Saskia Jane Markland (La Haye, Țările de Jos) (reprezentant: N.D. Dane, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann, D. El Khoury și J. Arnould, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de încadrare a reclamantei în gradul AST 5

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Doamna Markland suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul European de Poliție.

____________

1 JO C 204, 9.7.2011, p. 30.