Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 5. aprīlī - ZZ/Komisija

(lieta F-37/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - P. Nelissen Grade un G. Leblanc, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

atcelt lēmumu izslēgt prasītāju no atklātā konkursa EPSO AD/177/10

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 13. jūlija lēmumu izslēgt prasītāju no atklātā konkursa EPSO/AD/177/10;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 5. janvāra lēmumu, ar ko tika noraidīta prasītāja sūdzība;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

pakārtoti nospriest, ka prasītājam nav jāatlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumi.

____________