Language of document :

Kanne 5.4.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-36/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (Etterbeck, Belgia) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanteella vaaditaan yhtäältä kumottavaksi päätös, jolla kantajan sopimusta ei jatkettu sen voimassaolon päättymisen jälkeen, minkä seurauksena hän ei voinut palata tehtäviinsä 1.11.2010 alkaen. Toisaalta komissiota vaaditaan maksamaan kantajalle 10 000 euron summa korvauksena aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä sekä korvaamaan oikeudenkäyntiä edeltäneestä menettelystä aiheutuneet kulut.

Vaatimukset

Päätös, joka sisältyy 30.8.2010 päivättyyn ilmoitukseen, jolla kantajalle ilmoitettiin siitä, ettei kantajan sopimusta jatketa sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen, on kumottava.

Tällä perusteella on hyväksyttävä vaatimus siitä, että kantaja palaa tehtäviinsä Albanian delegaatioon 1.11.2010 alkaen, minkä lisäksi vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajan palkka takautuvasti. Jos paluu ei ole mahdollinen, vastaaja on velvoitettava maksamaan työttömyyskorvausta kantajan työllistymiseen saakka.

Henkilöstökansiosta on poistettava riidanalainen päätös ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat.

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 000 euron summa - kuitenkin sillä varauksella, että summa kasvaa menettelyn aikana - korvauksena aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja korvaamaan oikeudenkäyntiä edeltävästä menettelystä aiheutuneet kulut.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________