Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 11.5.2011 - Leyla Ecem Demirkan v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-221/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Leyla Ecem Demirkan

Vastapuoli: Saksan liittotasavalta

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko Euroopan talousyhteisön ja Turkin välillä 23.11.1970 tehdyn assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan1 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun palvelujen tarjoamisen vapauden alaan myös passiivinen palvelujen tarjoamisen vapaus?

Siinä tapauksessa, että kysymykseen 1 vastaan myöntävästi: ulottuuko passiivisen palvelujen tarjoamisen vapauden assosiaatio-oikeuteen perustuva suoja lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohdan nojalla myös Turkin kansalaiseen, joka - kuten valittaja - haluaa saapua Saksan liittotasavaltaan mutta ei sen vuoksi, että hän vastaanottaisi siellä tietyn palvelun, vaan vieraillakseen sukulaisten luona enintään kolmen kuukauden ajan, ja vetoaa pelkästään palvelujen vastaanottamisen mahdollisuuteen Saksassa?

____________

1 - EYVL 1972, L 293, s. 4.