Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) otsus (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburgi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) – Leyla Ecem Demirkan versus Bundesrepublik Deutschland

( = "n" "Kohtuasi" Kohtuasi IF = "o" "Liidetud kohtuasjad " C-221/11)1

(EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping – Lisaprotokoll – Artikli 41 lõige 1 – Standstill-tingimus – Kohustus omada liikmesriigi territooriumile lubamiseks viisat – Teenuste osutamise vabadus – Türgi kodaniku õigus siseneda liikmesriiki, et külastada seal asuvaid pereliikmeid ja võimalik, et saada teenuseid)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Leyla Ecem Demirkan

Vastustaja: Bundesrepublik Deutschland

Ese

Eelotsusetaotlus – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahelise assotsiatsioonilepingu juurde kuuluva 23. novembri 1970. aasta lisaprotokolli (EÜT 1972, L 293, lk 4; ELT eriväljaanne 11/11, lk 41) artikli 41 lõike 1 tõlgendamine – Selles sättes sisalduva mõiste „teenuste osutamise vabadus” tõlgendamine – Teenuste saamise vabaduse (passive Dienstleistungsfreiheit) võimalik hõlmatus – Türgi kodaniku õigus siseneda liikmesriiki, et külastada seal asuvaid pereliikmeid ja võimalik, et kasutada teenuseid

Resolutsioon

23. novembril 1970 Brüsselis allkirjastatud lisaprotokolli, mis sõlmiti, kiideti heaks ja kinnitati ühenduse nimel nõukogu 19. detsembri 1972. aasta määrusega (EMÜ) nr 2760/72, artikli 41 lõikes 1 kasutatud mõistet „teenuste osutamise vabadus” tuleb tõlgendada nii, et see ei hõlma teenusesaajast Türgi kodanike vabadust siseneda liikmesriiki, et saada seal teenuseid.

____________

____________

1 ELT C 232, 6.8.2011.