Language of document :

Жалба, подадена на 17 август 2011 г. - ZZ и др./Парламент

(Дело F-82/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и други (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Искане да бъдат обявени за незаконосъобразни изборите на Комитета по персонала на Европейския парламент и на бездействието на Европейския парламент при различните случаи на незаконосъобразност, засегнали изборния процес.

Искания на жалбоподателите

Да се установи незаконосъобразността на изборите на Комитета по персонала на Европейския парламент, проведени от 27 октомври до 24 ноември 2010 г.;

Да се установи незаконосъобразността на бездействието на Европейския парламент при различните нарушения в рамките на изборния процес;

Да се отмени мълчаливото отхвърляне от 20 май 2011г. на Генералния секретариат на Парламента на жалбата, подадената от жалбоподателите на 20 януари 2011г. по административен ред, за отмяна на резултатите от изборите на Комитет по персонала, оповестени на 19 ноември 2010 г., както и на резултатите, публикувани на 23 и 24 ноември и на 10 декември 2010 г. и за организирането на нови избори или поне на втори тур изборите;

да се осъди Парламента да заплати съдебните разноски.

____________