Language of document :

Sag anlagt den 17. august 2011 - ZZ m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-82/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokat A. Lucas)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om, at det fastslås, at valgene til Parlamentets Personaleudvalg var retsstridige, og at Europa-Parlamentet afholdt sig fra at skride ind over for de forskellige uregelmæssigheder, som valgproceduren var præget af.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at valgene til Europa-Parlamentets Personaleudvalg, der fandt sted den 27. oktober til den 24. november 2010, var retsstridige.

Det fastslås, at Europa-Parlamentet med urette undlod at gribe ind over for de forskellige uregelmæssigheder, som valgproceduren var præget af.

Annullation af Europa-Parlamentets generalsekretærs stiltiende afgørelse af 20. maj 2011 om at meddele afslag på den klage, som sagsøgerne indgav den 20. januar 2011 med henblik på at opnå annullation af resultaterne af valgene til Personaleudvalget, hvilke resultater blev proklameret den 19. november 2010 og offentliggjort den 23. og 24. november samt den 10. december 2010, og med henblik på afholdelse af nye valg, eller i det mindste af en supplerende valgrunde.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________