Language of document :

17. augustil 2011 esitatud hagi - ZZ jt versus parlament

(kohtuasi F-82/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja teised (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tuvastada, et parlamendi personalikomitee valimised ja parlamendi tegevusetus seoses erinevate valimisprotsessi puudutavate rikkumistega, on õigusvastased.

Hagejate nõuded

Tuvastada, et 27. oktoobrist 24. novembrini 2010 toimunud Euroopa Parlamendi personalikomitee valimised on õigusvastased;

tuvastada, et Euroopa Parlamendi tegevusetus seoses erinevate valimisprotsessi puudutavate rikkumistega on õigusvastane;

tühistada parlamendi peasekretäri 20. mai 2011. aasta vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate 20. jaanuari 2011. aasta kaebus, milles paluti tühistada 19. novembril 2010 välja kuulutatud personalikomitee valimiste tulemused ning 23. ja 24. novembril ja 10. detsembril 2010 avaldatud tulemused ning korraldada uued valimised või vähemalt teine hääletusvoor;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

____________