Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. mai 2013. aasta otsus – McCoy versus Regioonide Komitee

(kohtuasi F-86/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Invaliidsuspension – Personalieeskirjade artikli 78 viies lõik – Keeldumine tunnistamast, et invaliidsus on tingitud kutsealasest tegevusest)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Robert McCoy (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Liidu Regioonide Komitee (esindaja: J. C. Cañoto Argüelles, agent, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega keelduti tunnistamast, et hageja invaliidsus on tingitud kutsealasest tegevusest personalieeskirjade artikli 78 viienda lõigu tähenduses.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Regioonide Komitee juhatuse 10. septembri 2010. aasta otsus, millega keelduti tunnistamast, et R. McCoy invaliidsus on tingitud kutsealasest tegevusest personalieeskirjade artikli 78 viienda lõigu tähenduses.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Regioonide Komitee kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja R. McCoy kohtukulud.

____________

1     ELT C 340, 19.11.2011, lk 42.