Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 7. maija spriedums – McCoy/Reģionu komiteja

(lieta F-86/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Invaliditātes pensija – Civildienesta noteikumu 78. panta piektā daļa – Atteikums atzīt, ka invaliditāti izraisījusi arodslimība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Robert McCoy (Brisele, Beļģija) (pārstāvis L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Reģionu komiteja (pārstāvji J. C. Cañoto Argüelles, kuram palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt lēmumu, ar kuru atteikts atzīt, ka prasītāja invaliditāti ir izraisījusi arodslimība Civildienesta noteikumu 78. panta piektās daļas izpratnē

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Reģionu komitejas biroja 2010. gada 10. septembra lēmumu, ar kuru atteikts atzīt, ka McCoy k-ga slimība, kuras rezultātā iestājusies invaliditāte, ir arodslimība Civildienesta noteikumu 78. panta piektās daļas izpratnē;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Savienības Reģionu komiteja sedz savus un atlīdzina radušies McCoy tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 340, 19.11.2011., 42. lpp.