Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 mai 2013 – McCoy/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-86/11)1

(Funcţie publică – Funcționari – Pensie de invaliditate – Articolul 78 al cincilea paragraf din statut – Refuzul recunoașterii originii profesionale a invalidității)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Robert McCoy (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Comitetul Regiunilor Uniunii Europene (reprezentanți: J. C. Cañoto Argüelles, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei prin care se refuză recunoașterea originii profesionale a invalidității de care ar suferi reclamantul, în sensul articolului 78 al cincilea paragraf din statut

Dispozitivul

Anulează decizia Biroului Comitetului Regiunilor Uniunii Europene din 10 septembrie 2010 privind refuzul recunoașterii originii profesionale a bolii în urma căreia rezultă invaliditatea domnului McCoy, în sensul articolului 78 al cincilea paragraf din statut.

Respinge în rest acțiunea.

Comitetului Regiunilor Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul McCoy.

____________

1     JO C 340, 19.11.2011, p. 42.