Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. december 6-i végzése – Wendelboe kontra Bizottság

(F-85/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Közbenső kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás – Az előléptetés mellőzése – Másik intézménybe történő áthelyezés azon időszak során, amely alatt a tisztviselőt előléptették volna az eredeti intézményében – Panasz – Elkésettség – Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Lis Wendelboe (Howald, Luxemburg) (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Bercheid és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben mellőzi a felperesnek az AST 5 besorolási fokozatba a 2009. évi előléptetési időszak címén 2009. március 1-jétől történő előléptetését.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

L. Wendelboe viseli az összes költséget.

____________

1 HL C 340., 2011.11.19., 42. o.