Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 1. října 2013 – Loukakis a další v. Parlament

(Věc F-82/11)1

„Veřejná služba – Výbor zaměstnanců Parlamentu – Volby – Nesrovnalosti ve volebním procesu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Nicolaos Loukakis a další (Brusel, Belgie) (zástupce: M. A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: S. Seyr a M. Ecker, zmocněnci, původně ve spolupráci s D. Waelbroeckem, advokát, poté s A. Duronem, advokát)

Vedlejší podporující účastníci: Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne et Pluralist (zástupce: J. Choucroun, advokát)

Předmět věci

Návrh na určení protiprávnosti voleb do Výboru zaměstnanců Parlamentu a nečinnosti Evropského parlamentu v případě různých protiprávností, kterými byl stižen volební proces.

Výrok rozsudku

Implicitní rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. května 2011 upustit od nesrovnalostí týkajících se voleb do Výboru zaměstnanců v listopadu 2010 se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobci.

Odborové organizace Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, jakož i odborová organizace Pluralist ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 340, 19.11.2011, s. 41.