Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. jūnija spriedums - AS/Komisija

(lieta F-55/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paziņojums par vakanci - Kandidatūras noraidīšana - Interese celt prasību - Ierēdnis ar invaliditāti - Lēmuma par kandidatūras noraidīšanu un lēmuma par iecelšanu amatā nedalāmība - Prombūtne - Atšķirība starp tās pašas funkciju grupas un tādas pašas pakāpes, bet citas karjeru grupas, ierēdņiem - Saistības starp pakāpi un nodarbinātību

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AS (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraida ņemt vērā prasītājas kandidatūru bibliotekāra palīga amatam un piespriest Komisijai izmaksāt noteiktu summu, lai atlīdzinātu materiālo un morālo kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2009. gada 30. septembra lēmumu, ar kuru noraida AS kandidatūru;

piespriest Eiropas Komisijai izmaksāt AS EUR 3000;

noraidīt pārējos prasībā iekļautos prasījumus;

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī trīs ceturtdaļas no AS tiesāšanās izdevumiem;

AS sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanas izdevumiem.

____________

1 - OV C 246, 11.09.2010., 43. lpp.