Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. září 2012 – Bermejo Garde v. EHSV

(Věc F-51/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Oznámení o volném pracovním místě – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Právní zájem na podání žaloby – Jazykové požadavky – Orgán příslušný vydat oznámení o volném pracovním místě – Předsednictvo EHSV“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Moises Bermejo Garde (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) (zástupci: M. Lernhart, zmocněnkyně, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Na jedné straně návrh na zrušení oznámení o volném pracovním místě EHSV č. 43/09 týkajícího se obsazení místa ředitele Ředitelství pro všeobecné záležitosti, jakož i všech rozhodnutí přijatých na základě tohoto oznámení o volném pracovním místě. Na druhé straně návrh, aby bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci určitou částku jako náhradu škody.

Výrok rozsudku

Oznámení o volném pracovním místě č. 43/09, jež bylo zveřejněno s cílem obsadit místo ředitele Ředitelství pro všeobecné záležitosti Evropského hospodářského a sociálního výboru, se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropský hospodářský a sociální výbor ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Bermejem Gardem.

____________

1 Úř. věst. C 246, 11.9.2010, s. 42.