Language of document :

3. juulil 2010 esitatud hagi - Merhzaoui versus nõukogu

(kohtuasi F-52/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mohamed Merhzaoui (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

12. mai 2010. aasta otsuse, millega kehtestatakse lõplik hindamisaruanne hageja kohta perioodil 2008-2009, tühistamine.

Hageja nõuded

tühistada 12. mai 2010. aasta otsus, millega kehtestatakse lõplik hindamisaruanne hageja kohta perioodil 2008-2009;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________