Language of document :

Tožba, vložena 3. julija 2006 - Van Neyghem proti Komisiji

(zadeva F-73/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgija) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Jaume in C. Bernard-Glanz, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

-    za nično naj se razglasi odločba direktorja EPSO z dne 1. junija 2005, s katero se stranki ni dovolil pristop k ustnemu izpitu natečaja EPSO/A/19/04;

-    toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki plača simbolični znesek enega evra kot odškodnino za nepremoženjsko škodo;

-    toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki plača znesek, ki ga bo prosto presodilo Sodišče za javne uslužbence, kot odškodnino za premoženjsko škodo, ki jo predstavlja izguba možnosti, da bi bila imenovana v višji naziv;

-    toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi tožeča stranka najprej navaja kršitev obveznosti obrazložitve in načela enakega obravnavanja, ker ji niti izpodbijana odločba niti odgovor uprave na njeno pritožbo nista omogočila, da bi razumela oceno, ki ji je bila dodeljena pri popravljanju pisnega izpita in še manj vrednostno presojo njenega dela.

Poleg tega se tožeča stranka sklicuje na kršitev načela dobre uprave, ker naj bi bil njen ocenjevalni list pisnega izpita premalo natančen in presplošen in ker kopije tega preizkusa naj ne bi vsebovale nobenih popravnih znakov.

____________