Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 19ης Ιουνίου 2006 - Παύλος Λογγινίδης κατά Cedefop

(Υπόθεση F-74/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Παύλος Λογγινίδης (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) (Εκπρόσωποι: Ν. Κορογιαννάκης και Ν. Κεραμιδάς, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop).

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση του διευθυντή του Cedefop της 30ής Νοεμβρίου 2005, με την οποία λύθηκε η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του προσφεύγοντος-ενάγοντος,

να ακυρώσει την απόφαση του διευθυντή του Cedefop της 10ης Μαρτίου 2006, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος-ενάγοντος να ανασταλεί η εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως,

να ακυρώσει την απόφαση του διευθυντή του Cedefop 9ης Δεκεμβρίου 2005, με την οποία ο προσφεύγων-ενάγων υποβιβάστηκε από τη θέση του προϊσταμένου της υπηρεσίας νομικών υποθέσεων και διαχειρίσεως συμβάσεων σε θέση συμβούλου του Cedefop,

να ακυρώσει την απόφαση της 24ης Μαΐου 2006, με την οποία η επιτροπή προσφυγών του Cedefop απέρριψε τη διοικητική ένσταση που είχε υποβάλει ο προσφεύγων-ενάγων με αίτημα την ακύρωση των τριών ως άνω αποφάσεων, καθόσον η απόφαση αυτή περιέχει τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ) κατήγγειλε τη σύμβαση του προσφεύγοντος-ενάγοντος.

να ακυρώσει την απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2005, με την οποία ο διευθυντής του Cedefop τροποποίησε τη σύνθεση της επιτροπής προσφυγών,

να ακυρώσει την απόφαση της 14ης Νοεμβρίου 2005, με την οποία η επιτροπή προσφυγών τροποποίησε τον κανονισμό διαδικασίας,

να ακυρώσει την απόφαση της επιτροπής προσφυγών του Cedefop της 10ης Μαρτίου 2006, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση που είχε υποβάλει ο προσφεύγων-ενάγων με αίτημα την ακύρωση των προαναφερθεισών αποφάσεων της 11ης Νοεμβρίου 2005 και της 14ης Νοεμβρίου 2005,

να ακυρώσει την απόφαση του διευθυντή του Cedefop της 28ης Απριλίου 2006, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος-ενάγοντος να παύσει ο αναπληρωτής διευθυντής του Cedefop να προΐσταται της διοικητικής έρευνας που αφορά τον ίδιο και τον προσφεύγοντα-ενάγοντα,

να ακυρώσει την απόφαση της επιτροπής προσφυγών του Cedefop της 9ης Μαρτίου 2006, επί της συναφούς διοικητικής ενστάσεως άλλου υπαλλήλου του Cedefop, κατά το μέτρο που η εν λόγω απόφαση θίγει τη φήμη του προσφεύγοντος-ενάγοντος και την επαγγελματική του ακεραιότητα,

να υποχρεώσει το Cedefop να αποκαταστήσει την οικονομική ζημία που προκάλεσε στον προσφεύγοντα-ενάγοντα η προαναφερθείσα απόφαση της 30ής Νοεμβρίου και η οποία συνίσταται στην απώλεια του βασικού μισθού, επιδομάτων και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,

να υποχρεώσει το Cedefop να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα 50 000 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που του προκάλεσαν οι προαναφερθείσες αποφάσεις της 30ής Νοεμβρίου 2005 και της 9ης Μαρτίου 2006,

να υποχρεώσει το Cedefop να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το συμβολικό ποσό του ενός ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε η προαναφερθείσα απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2005,

να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Με την απόφαση της 30ής Νοεμβρίου 2005, η διευθύντρια του Cedefop κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του προσφεύγοντος-ενάγοντος και του Cedefop. Κατά τον προσφεύγοντα-ενάγοντα, η απόφαση υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας της ΑΔΑ και εκδόθηκε κατά κατάχρηση εξουσίας, κατά παράβαση των δικαιωμάτων άμυνας και του δικαιώματος ακροάσεως και στηρίζεται σε αντιφατική αιτιολογία.

Κατά τον προσφεύγοντα-ενάγοντα, από τις διευκρινίσεις που έδωσε η ΑΔΑ στο πλαίσιο της εξετάσεως της διοικητικής ενστάσεως προκύπτει ότι ο λόγος της απολύσεως πρέπει να αναζητηθεί στην πρόταση που έγινε στον προσφεύγοντα-ενάγοντα τον Αύγουστο του 2005 να μην ανανεώσει τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μιας υπαλλήλου, προϊστάμενος της οποίας ήταν ο προσφεύγων-ενάγων. Η ΑΔΑ, μετά την ανανέωση του διευθύνοντος το Cedefop προσωπικού, επαναπροσέλαβε την εν λόγω υπάλληλο και απέλυσε τον προσφεύγοντα-ενάγοντα. Η ΑΔΑ έλαβε τις αποφάσεις αυτές κατόπιν προδήλως εσφαλμένης εκτιμήσεως των περιστάσεων, η δε απόφαση για απόλυση του προσφεύγοντα-ενάγοντα είναι κατάφωρα αντίθετη στο συμφέρον της υπηρεσίας.

Περαιτέρω, ο προσφεύγων-ενάγων ισχυρίζεται ότι οι λοιπές προσβαλλόμενες αποφάσεις εκδόθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που διέπουν τις εσωτερικές νομικές διαδικασίες του Cedefop και, ειδικότερα, των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της επιτροπής προσφυγών, καθώς και των διατάξεων που διέπουν τις διοικητικές έρευνες και τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί επίσης να αποζημιωθεί για την παράνομη καταγγελία της συμβάσεώς του. Τέλος, ζητεί από το Cedefop, βάσει των διατάξεων περί εξωσυμβατικής ευθύνης των κοινοτικών οργάνων, αποκατάσταση της βλάβης που ισχυρίζεται ότι υπέστη η προσωπικότητά του και η επαγγελματική του φήμη λόγω της αποφάσεως περί απολύσεώς του και λόγω της αποφάσεως που εξέδωσε η επιτροπή προσφυγών επί της ενστάσεως της ως άνω υπαλλήλου.

____________