Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 24. dubna 2008 - Longinidis v. Cedefop

(Věc F-74/06)1

(Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Přeřazení - Odvolací výbor - Složení a vnitřní řád - Neloajální chování - Propuštění - Odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení - Zneužití pravomoci)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Pavlos Longinidis (Panorama, Řecko) (zástupci: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalované: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (zástupci: M. Fuchs, zmocněnec, ve spolupráci s P. Anestisem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí ředitelství Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělání (Cedefop) o ukončení smlouvy žalobce na dobu neurčitou, jakož i řady rozhodnutí týkajících se zejména odvolacího výboru Cedefop, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá jako zčásti nepřípustná a zčásti neopodstatněná.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s. 15.