Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 24 aprilie 2008 -Longinidis/Cedefop

(Cauza F-74/06)1

(Funcție publică - Agenți temporari - Schimbare a repartizării - Comisia pentru contestații - Compunere și regulament interior - Comportament incorect- Concediere - Motivare - Eroare vădită de apreciere - Abuz de putere)

Limba de procedură: greaca

Părţile

Reclamant: Pavlos Longinidis (Panorama, Grecia) (reprezentanţi: N. Korogiannakis și N. Keramidas, avocați)

Pârât: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (reprezentanţi: M. Fuchs, agent, asistat de P. Anestis, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei administrației Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) prin care se desface contractul pe perioadă nedeterminată al reclamantului, precum și a unei serii de decizii privind în special Comisia pentru contestații a Cedefop și, pe de altă parte, o cerere de daune interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind în parte inadmisibilă și în parte nefondată.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 237, 30.9.2006, p. 15.