Language of document :

Mededeling in het PB

 

ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 28 februari 2002

in zaak T-187/94: British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd e.a. tegen Raad van de Europese Unie (1)

("Antidumpingrecht ( Beroep tot nietigverklaring ( Niet-ontvankelijkheid")

(Procestaal: Engels)

In zaak T-598/97, British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd, gevestigd te Leicester (Verenigd Koninkrijk), Clarks International Ltd, gevestigd te Somerset (Verenigd Koninkrijk), Deichmann-Schuhe GmbH & Co Vertriebs KG, gevestigd te Essen (Duitsland), Groupe André SA, gevestigd te Parijs (Frankrijk), Reno Versandhandel GmbH, gevestigd te Thaleischweiler-Froschen (Duitsland), Leder & Schuh AG, gevestigd te Graz (Oostenrijk), vertegenwoordigd door A. Bell en M. Powell, solicitors, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, ondersteund door Foreign Trade Association (FTA), vertegenwoordigd door B. Sheridan, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Raad van de Europese Unie (gemachtigden: S. Marquardt, H.-J. Rabe en G. Berrisch), ondersteund door Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: V. Kreuschitz, S. Meany en N. Khan) en Europese Confederatie van bedrijfstakken voor schoeisel (CEC), vertegenwoordigd door P. Vlaemminck, J. Holmens en L. Van Den Hende, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, betreffende een beroep tot nietigverklaring van verordening (EG) nr. 2155/97 van de Raad van 29 oktober 1997 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaald schoeisel met bovendeel van textiel, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en uit Indonesië, en tot definitieve correctie van het ingestelde voorlopige recht (PB L 298, blz. 1), heeft het Gerecht (Vierde kamer ( uitgebreid), samengesteld als volgt: P. Mengozzi, kamerpresident, R. García-Valdecasas, V. Tiili, R. M. Moura Ramos en J. D. Cooke, rechters; griffier: J. Palacio González, administrateur, op 28 februari 2002 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)Verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

2)Verstaat dat verzoeksters hun eigen kosten zullen dragen, alsmede hoofdelijk de kosten van de Raad, met uitzondering van die van de interventie van Foreign Trade Association, alsook de kosten van de Europese Confederatie van bedrijfstakken voor schoeisel.

3)Verwijst Foreign Trade Association in haar eigen kosten en de kosten van de Raad die het gevolg zijn van haar interventie.

4)Verwijst de Commissie in haar eigen kosten.

____________

1 - )PB C 55 van 20.2.1998.