Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

     FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

     den 28 februari 2002

i mål T-598/97: British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd m.fl. mot Europeiska unionens råd(1)

(Antidumpning ( Talan om ogiltigförklaring ( Avvisning)

(Rättegångsspråk: engelska)

I mål T-598/97, British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd, Leicester (Förenade kungariket), Clarks International Ltd, Somerset (Förenade kungariket), Deichmann-Schuhe GmbH & Co Vertriebs KG, Essen (Tyskland), Groupe André SA, Paris (Frankrike), Reno Versandhandel GmbH, Thaleischweiler-Froschen (Tyskland), Leder & Schuh AG, Graz (Österrike), företrädda av A. Bell och M. Powell, solicitors, med delgivningsadress i Luxemburg, med stöd av Foreign Trade Association (FTA), företrätt av advokaten B. Sheridan, med delgivningsadress i Luxemburg, mot Europeiska unionens råd (ombud: S. Marquardt, H.-J. Rabe och G. Berrisch), med stöd av Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Kreuschitz, S. Meany och N. Khan) och av Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), företrätt av advokaterna P. Vlaemminck, J. Holmens och L. Van Den Hende, med delgivningsadress i Luxemburg, angående en talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 2155/97 av den 29 oktober 1997 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av textilmaterial och med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indonesien och slutgiltigt uttag av den preliminära tullen (EGT L 298, s. 1), har förstainstansrätten (fjärde avdelningen i utökad sammansättning), sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna R. García-Valdecasas, V. Tiili, R.M. Moura Ramos och J.D. Cooke, justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González, den 28 februari 2002 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)Talan avvisas.

2)Sökandena skall bära sin rättegångskostnad och solidariskt ersätta rådets rättegångskostnad, med undantag av de kostnader som hänger samman med Foreign Trade Associations intervention och Confédération européenne de l'industrie de la chaussures rättegångskostnad.

3)Foreign Trade Association skall bära sin rättegångskostnad och den kostnad som rådet har förorsakats till följd av dess intervention.

4)Kommissionen skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EGT C 55, 20.2.1998.