Language of document :

Žaloba podaná dne 26. června 2006 - Baele a další v. Komise

(Věc F-70/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jan Baele (Beernem, Belgie) a další (zástupci: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit odmítnutí orgánu oprávněného ke jmenování zapsat žalobce na seznam úředníků povýšených do platových tříd A*10 a B*10 za hodnotící období 2005, tak jak tato rozhodnutí implicitně vyplývají ze správního sdělení č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 20051;

uvést orgánu oprávněnému ke jmenování účinky, které s sebou nese zrušení napadených rozhodnutí a zejména rekvalifikace platové třídy žalobců podle případu do platové třídy A*10 s retroaktivním účinkem k 1. březnu 2005 nebo do platové třídy B*10 s retroaktivním účinkem k 1. lednu 2005;

podpůrně jednak uložit žalované, aby uznala žalobce za způsobilé k povýšení podle případu do platové třídy A*10 nebo B*10 při jejich příštím povýšení a jednak jí uložit náhradu újmy utrpěné žalobci z důvodu, že nebyli povýšeni podle případu do platové třídy A*10 od 1. března 2005 nebo do platové třídy B*10 od 1. ledna 2005;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci na podporu své žaloby uvádějí shodné žalobní důvody, jako jsou žalobní důvody uvedené v rámci věci F-45/06.

____________

1 - Úř. věst EU C 143, 17.6.2006, s. 39.