Language of document :

2006. június 26-án benyújtott kereset - Jan Baele és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-70/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jan Baele és társai (Beernem, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek A*10 és B*10 besorolási fokozatba előléptethető tisztviselők jegyzékére való felvételének a kinevezésre jogosult hatóság általi megtagadását, amelyet a 2005. november 23-i 85-2005 .sz. igazgatási közlemény hallgatólagos határozatként tartalmaz;

a Közszolgálati Törvényszék jelezze a kinevezésre jogosult hatóságnak a megtámadott határozatok megsemmisítésének következményeit, különösen a felperesek besorolási fokozatának 2005. március 1-jére visszamenő hatállyal A*10-ben, illetve 2005. január 1-jére visszamenő hatállyal B*10-ben történő megállapítását;

másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék egyfelől hívja fel az alperest annak elismerésére, hogy a felperesek következő előléptetésükkor A*10, illetve B*10 besorolási fokozatba előléptethetők, másfelől kötelezze az alperest a felperesek amiatti kárának megtérítésére, hogy őket A*10 besorolási fokozatba 2005. március 1-jén, illetve B*10 besorolási fokozatba 2005. január 1-jén nem léptették elő;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztásául a felperesek az F-45/06. sz. ügyben1 előadottakhoz hasonló jogalapokra hivatkoznak.

____________

1 - HL C 143., 2006.6.17., 39. o.