Language of document :

Beroep ingesteld op 26 juni 2006 - Lebedef-Caponi / Commissie

(Zaak F-71/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Maddalena Lebedef-Caponi (Sennigerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusie van verzoekster

nietig te verklaren verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport (LOR) over de periode van 1 januari 2004 tot 31 december 2004

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan:

-    ten eerste: schending van de algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 43 van het Statuut betreffende de vakbondsvertegenwoordigers en statutaire vertegenwoordigers van het personeel, schending van het vertrouwensbeginsel en van de regel "patere legem quam ipse fecisti";

-    ten tweede: schending van het verbod van willekeur, het verbod van misbruik van bevoegdheid, de motiveringsplicht en de rechten van de verdediging;

-    ten derde: schending van de zorgplicht.

____________