Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2007. április 25-i ítélete - Lebedef-Caponi kontra Bizottság

(F-71/06. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - 2004. évi értékelési eljárás - A személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási rendelkezései - A személyzeti szabályzat 26. cikke)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Curall és H. Kraemer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2001. július 1-2002. december 31. időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 190., 2006.8.6. 36. o.