Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsus - Van Neyghem versus komisjon

(Kohtuasi F-73/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Avatud konkurss - Kirjaliku eksami hindamine - Kaebuse esitamise tähtaeg - Vastuvõetavus - Põhjendamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz, hiljem advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Joris ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada EPSO 1. juuni 2005. aasta otsus mitte lubada hagejat EPSO/A/19/04 konkursi suulisele eksamile tema kirjaliku eksami ebapiisava tulemuse tõttu ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 190, 12.8.2006, lk 37.