Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 3. julija 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof - Nemčija) - UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.

(Zadeva C-128/11)

(Pravno varstvo računalniških programov - Trženje rabljenih licenc za računalniške programe, naložene iz spleta - Direktiva 2009/24/ES - Člena 4(2) in 5(1) - Izčrpanje pravice distribuiranja - Pojem "zakoniti pridobitelj")

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UsedSoft GmbH

Tožena stranka: Oracle International Corp.

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Bundesgerichtshof - Razlaga členov 4(2) in 5(1) Direktive 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL L 111, str. 16) - Prenos kopij računalniških programov iz spleta na nosilec podatkov na podlagi licence za program s soglasjem imetnika - Možnost, da se ta transakcija opredeli kot transakcija, ki izčrpa pravico distribuiranja imetnika glede naloženih kopij - Trženje "rabljenih" licenc za računalniške programe, ki jih je naložil prvi pridobitelj - Pojem "zakoniti pridobitelj"

Izrek

1.    Člen 4(2) Direktive 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov je treba razlagati tako, da je pravica distribuiranja za kopijo računalniškega programa izčrpana, če je imetnik avtorske pravice, ki je dovolil, morda celo brezplačno, naložitev te kopije iz spleta na nosilec podatkov proti plačilu cene, ki mu omogoča dobiti plačilo, ki ustreza ekonomski vrednosti kopije dela, katerega lastnik je, podelil tudi pravico do časovno neomejene uporabe navedene kopije.

2.    Člena 4(2) in 5(1) Direktive 2009/24 je treba razlagati tako, da se lahko v primeru nadaljnje prodaje licence za uporabo, ki zajema nadaljnjo prodajo kopije računalniškega programa, naložene s spletnega mesta imetnika avtorske pravice, in ki jo je ta imetnik prvotno podelil prvemu pridobitelju za nedoločen čas in proti plačilu cene, ki imetniku omogoča dobiti plačilo, ki ustreza ekonomski vrednosti navedene kopije njegovega dela, drugi in vsak nadaljnji pridobitelj te licence sklicujeta na izčrpanje pravice distribuiranja iz člena 4(2) te direktive, zaradi česar jih je mogoče šteti za zakonite pridobitelje kopije računalniškega programa v smislu člena 5(1) navedene direktive in lahko uveljavljajo pravico distribuiranja iz zadnjenavedene določbe.

____________

1 - UL C 194, 2.7.2011.