Language of document : ECLI:EU:C:2012:407

Cauza C‑128/11

UsedSoft GmbH

împotriva

Oracle International Corp.

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof)

„Protecția juridică a programelor pentru calculator — Comercializarea licențelor de ocazie pentru programe de calculator descărcate de pe internet –Directiva 2009/24/CE– Articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (1) — Epuizarea dreptului de distribuție — Noțiunea «dobânditor legal»”

Sumarul hotărârii

1.        Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2009/24– Protecția juridică a programelor pentru calculator — Acte restricționate — Epuizarea dreptului de distribuție a copiei unui program pentru calculator — Condiții — Autorizarea de către titularul dreptului de autor asupra copiei a descărcării și a dreptului de utilizare a acestei copii

[Directiva 2009/24 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 4 alin. (2)]

2.        Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2009/24– Protecția juridică a programelor pentru calculator — Excepții de la actele restricționate — Utilizarea programului pentru calculator de către dobânditorul legal conform destinației sale — Dobânditor legal — Noțiune — Dobânditor ulterior al unei copii a unui program pentru calculator descărcate inițial de primul dobânditor de pe pagina de internet a titularului dreptului de autor — Includere

[Directiva 2009/24 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (1)]

1.        Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2009/24 privind protecția juridică a programelor pentru calculator trebuie interpretat în sensul că dreptul de distribuție a copiei unui program pentru calculator se epuizează în cazul în care titularul dreptului de autor, care a autorizat, fie și cu titlu gratuit, descărcarea acestei copii de pe internet pe un suport de date, a acordat de asemenea, cu plata unui preț destinat să îi permită obținerea unei remunerații corespunzătoare valorii economice a copiei operei al cărei proprietar este, un drept de utilizare a copiei respective pe durată nelimitată.

Descărcarea unei copii a unui program pentru calculator și încheierea unui contract de licență de utilizare referitor la aceasta constituie un tot indivizibil. Astfel, descărcarea unei copii a unui program pentru calculator este lipsită de utilitate dacă respectiva copie nu poate fi folosită de către deținătorul său. Cele două operațiuni trebuie, așadar, să fie examinate împreună pentru a putea fi calificate din punct de vedere juridic.

Operațiunile menționate implică transferul dreptului de proprietate asupra copiei respectivului program pentru calculator, dat fiind că punerea la dispoziție de către titularul dreptului de autor a unei copii a programului său pentru calculator și încheierea contractului de licență de utilizare aferent urmăresc să facă utilizabilă copia respectivă de către clienții săi în mod permanent, cu plata unui preț destinat să îi permită titularului dreptului de autor să obțină o remunerație care să corespundă valorii economice a copiei operei al cărei proprietar este. În această privință, nu prezintă relevanță faptul că copia programului pentru calculator a fost pusă la dispoziția clientului de către titularul dreptului respectiv prin descărcarea de pe pagina de internet a acestuia din urmă sau printr‑un suport material cum ar fi un CD‑ROM sau un DVD.

(a se vedea punctele 44-47 și 72 și dispozitiv 1)

2.        Articolul 4 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2009/24 privind protecția juridică a programelor pentru calculator trebuie interpretate în sensul că, în cazul revânzării unei licențe de utilizare care implică revânzarea unei copii a unui program pentru calculator descărcat de pe pagina de internet a titularului dreptului de autor, licență care fusese acordată inițial primului dobânditor de către respectivul titular al dreptului de autor pe durată nelimitată și cu plata unui preț destinat să îi permită acestuia din urmă obținerea unei remunerații corespunzătoare valorii economice a respectivei copii a operei sale, al doilea dobânditor al licenței respective, precum și orice dobânditor ulterior al acesteia din urmă vor putea invoca epuizarea dreptului de distribuție prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din această directivă și, prin urmare, vor putea fi considerați dobânditori legali ai unei copii a unui program pentru calculator, în sensul articolului 5 alineatul (1) din directiva respectivă, și vor putea să beneficieze de dreptul de reproducere prevăzut de această din urmă dispoziție.

(a se vedea punctul 88 și dispozitiv 2)