Language of document :

A Višje sodišče v Mariboru (Szlovénia) által 2021. június 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FV kontra NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

(C-405/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Višje sodišče v Mariboru

Az alapeljárás felei

Felperes: FV

Alperes: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK tanácsi irányelv1 8. és 8a. cikkével összefüggésben értelmezett 3. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal nem ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek a „jóhiszeműség” és a „jelentős egyenlőtlenség” két feltételét vagylagosnak (elkülönült, önálló és egymástól független feltételeknek) minősítik, és így valamely szerződési feltétel tisztességtelen jellegének megállapításához elegendő az említett két feltétel közül csupán az egyikhez kapcsolódó meghatározó tények fennállása?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).