Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. ožujka 2021. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – EF/Deutsche Lufthansa AG

(predmet C-172/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: EF

Tuženik: Deutsche Lufthansa AG

Prethodna pitanja

Je li u slučaju povoljnije tarife za poslovne korisnike u odnosu na redovnu tarifu (u ovom predmetu 152,00 eura umjesto 169,00 eura), koja se temelji na okvirnom ugovoru između zračnog prijevoznika i drugog poduzeća i po kojoj rezervacije mogu izvršiti samo zaposlenici dotičnog poduzeća u svrhu poslovnih putovanja, riječ o umanjenoj tarifi u smislu članka 3. stavka 3. prve rečenice Uredbe (EZ) br. 261/20041 koja nije izravno ili neizravno dostupna javnosti?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: nije li u slučaju takve tarife namijenjene poslovnim korisnicima isto tako riječ o programu „frequent flyer” ili nekom drugom komercijalnom programu zračnog prijevoznika ili tour operatora u smislu članka 3. stavka 3. druge rečenice Uredbe (EZ) br. 261/2004?

____________

1 Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 Tekst značajan za EGP (SL, 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)