Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 22. marca 2021 – Deutsche Lufthansa AG/GE

(vec C-173/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Deutsche Lufthansa AG

Žalovaná: GE

Uznesením predsedu Súdneho dvora zo 14. júna 2021 bola táto vec vyškrtnutá z registra Súdneho dvora.

____________