Language of document :

Tožba, vložena 10. februarja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-16/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe SSZZ v delu, v katerem je bilo potrjeno besedilo osnutka odločbe, s katerim je bila zavrnjena prošnja za priznanje poklicnega izvora bolezni, za katero je umrla žena tožeče stranke, bivša uradnica.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja z dne 23. marca 2012 naj se v delu, v katerem je bilo potrjeno besedilo osnutka odločbe z dne 23. junija 1995, razglasi za nično; v delu, v katerem je to potrebno, naj se odločba organa za imenovanja Evropske komisije z dne 29. oktobra 2012, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila 6. julija 2012 na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov, razglasi za nično;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.