Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 15. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-17/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – A. Salerno, B. Cortese, avocats)

Atbildētāja: Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru Komisija ir noraidījusi prasītājas lūgumu pieņemt viņu darbā, ko ir formulējis Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā [OIL]

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājai radušies apstrīdētā lēmuma dēļ, kas jānovērtē kā summa, kas atbilst starpībai, kas radās no 2011. gada oktobra līdz brīdim, kad viņa tika nodarbināta III funkciju grupā, starp darba samaksu III funkciju grupā un tam, ko viņa turpināja saņemt kā II funkciju grupas līgumdarbiniece, kopā ar atbilstošajiem procentiem no katra mēneša darba samaksas izmaksas termiņa līdz to faktiskajai samaksai;piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.