Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. února 2014 – Moës v. Komise

(Věc F-20/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 114, 20.4.2013, s. 48.